.

อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

ร้อยรักร่วมใจ สานสายใยสหกรณ์ งานมุทิตาจิต แด่ผู้เก...

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2...

รองอธิบดีเยี่ยมสหกรณ์ 61

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เ...

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูง...

ศึกษาดูงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

2 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบั...

สนับสนุนสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์โรงเรียน

7 มิ.ย.61 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน มอบหมายให้...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ภาคบ่าย

20 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ภาคเช้า

20 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1 ภาคบ่าย

19 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธ...

พบปะสมาชิก ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1 ภาคเช้า

19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธ...

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

17 พ.ค.61 เวลา 17.00 น. นายบัญชาเสมากูล ผจก. พร้อม...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

15 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนลานสักวิทยา

14 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา

15 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านเขาวง

14 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก

11 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี

10 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2561

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธาน...

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

notupder18

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 87/12 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.