.

อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูลพบุรี

วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 เวลา 11.00 น. นายสมชัย อำภา...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเครา...

ทำบุญปีใหม่ และขึ้นบ้านใหม่ ทั้ง 4 หลัง

วันศุกร์ที่ 17 ม.ค.63 เวลา 07.00 น.สอ.ครูอุทัยธานี...

อบรม "กฎหมายว่าด้วยการหักเงินให้กับสหกรณ์ - แนวทางการบังคับคดี"

โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการหักเงินให้กับสหก...

ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 8 มกราคม 2563

การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ...

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มอบทุนการศึกษาบุ...

ประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 นายปรีชา วาสนา, นางปราณี วีร...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

วันที่31 ต.ค. 2562 นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จาก สอ.ครูสมุทรสาคร

วันพุธที่ 30 ต.ค.62 ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ...

สาธิตการใช้เครื่องอิเล็คทรอนิคในการเลือกตั้ง

สอ.ครูอุทัยธานี เชิญ กกต.อุทัยธานี ทำการสาธิตการใช...

ต้อนรับและเป็นกำลังใจให้ รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์   รมช.เกษตร

25 ต.ค.62 เวลา 12.30 น. นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ...

จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2563

วันที่ 18 - 20 ต.ค.2562 สอ.ครูอุทัยธานี ประกอบด้วย...

รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต โดย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต โดย...

ประชุมเจ้าหน้าที่หักเก็บ  เงินและการชำระเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา  เสมากูล ผู้จัดการ พ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พ...

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ   ประจำปี 2562

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2...

ลงนามสัญญาพัฒนาโปรแกรม

การลงนามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสมาชิ...

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

notupder18

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 723 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.