.

อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต โดย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต โดย...

ประชุมเจ้าหน้าที่หักเก็บ  เงินและการชำระเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา  เสมากูล ผู้จัดการ พ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พ...

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ   ประจำปี 2562

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2...

ลงนามสัญญาพัฒนาโปรแกรม

การลงนามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสมาชิ...

ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 การประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมท...

พบสมาชิกใหม่ 2562

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายสมชาย เสมากูล รองประธาน...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พ...

ประชุมเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

การประชุมเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธาน...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูลพบุรี จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูหนองคาย จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ ...

ศึกษาดูงาน สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด และ สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ ...

การพบปะสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

การพบปะสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด...

การทวงถามหนี้ อย่างไรให้ถูกตัองตามกฏหมาย

การทวงถามหนี้ อย่างไรให้ถูกตัองตามกฏหมาย ...

มุทิตาจิต สมาชิกอาวุโส 5 เมษายน 2562

มุทิตาจิต สมาชิกอาวุโส 5 เมษายน 2562  ...

เชิญสมาชิกที่สมัครขอความช่วยเหลือ มาประชุม

วันที่ 2 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ประธานสมชัย  อำภา ...

ศึกษาดูงาน  สอ.ครูสุโขทัย

วันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. นายสมชัย อำภา ประธา...

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ62

วันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. นายบัญชา เสมากูล ผ...

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

notupder18

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 723 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.