UTHAITHANI TEACHER SAVING COOP

สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง ดำรงตามหลักธรรมาภิบาล บริการดี สมาชิกมีคุณภาพ

Prev Next
ซื้อหุ้นลุ้นทอง57
อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
งานมุทิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 4 เมษายน 2557
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมฯ
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัดสาขาบึงสามพัน
นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ
การอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง
การอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วิเคราะห์สภาพองค์กร ปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง
เข้าศึกษาดูงานและการให้บริการสมาชิก ที่ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมกิจการของ สอ.พนักงานการบินไทย
พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล
สอ.ครูพิจิตร เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ กับ สอ.ครูอุทัยธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร (การปลูกพืชไร้ดิน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำของประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น )
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การวาดภาพ  ทิวทัศน์และเทคนิคการระบายสี )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
มอบไม้มงคลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
พิธีมอบเทียนจำนำพรรษา และไม้มงคลในเทศกาลเข้าพรรษา 2556
 มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาทเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า )
ติดตั้งป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
พบสมาชิก เจ้าหน้าที่ สพป.อน.เขต 1
คลิกดูภาพทั้งหมด

 

 

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 87/12 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.