UTHAITHANI TEACHER SAVING COOP

สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง ดำรงตามหลักธรรมาภิบาล บริการดี สมาชิกมีคุณภาพ

อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
นำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ
ประชุมใหญ่สมาคมฯ ประจำปี 2557
สอ.ครูนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานระบบบัตรคิว
มอบเงินสงเคราะห์ศพ  สส.ชสอ. 13ก.พ.58
นำเสนอผลงานนวัตกรรม58
อวยพรปีใหม่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557
อบรมวิชาชีพเสริม การทำอาหารคาว และอาหารหวาน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.กรมควบคุมโรค
สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สอ.ครูอุทัยธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
อบรมวิชาชีพเสริม พับกระดาษ
อบรมวิชาชีพเสริม จับผ้าผูกผ้า
อบรมวิชาชีพเสริม ปลูกพืชไร้ดิน
มอบทองให้กับสมาชิกผู้โชคดี ครั้งที่ 2
จับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซื้อหุ้นลุ้นทอง (ครั้งที่ 2)
สกสค. และคณะ มาตรวจเยี่ยม สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ต้อนรับคณะ สอ.ครูชัยนาท
รับมอบโล่เกียรติคุณ
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอลานสัก
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยสพม.42 ณ ร.ร.หนองฉางวิทยา
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยสพม.42 ณ ร.ร.อุทัยวิทยาคม
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอสว่างฯ
สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผสม
คลิกดูภาพทั้งหมด

 

 

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 87/12 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.