.

ภาพกิจกรรม

BigMeeting61

วันที่ 2 มี.ค.62 เวลา 09.00 น.

ประธานสมชัย  อำภา ประธาน สอ.ครูอุทัยธานี  ได้เชิญสมาชิกที่สมัครขอความช่วยเหลือกรณีค้างชำระ เงินไม่พอชำระ เงินเหลือไม่พอจับจ่ายในชีวิตประจำวันและอื่นๆ 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 10.00 น.
นายสมชัย อำภา ประธาน ,นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ศึกษาดูงานเรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและเรื่องอื่น ๆ  ณ สอ.ครูสุโขทัย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญของสมาชิกได้ 100 % ถึง 2 ปีซ้อน/ ปชส สอ.ครูอุทัยธานี
 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.

นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง /ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 14.00 น.

สอ.ครูอุทัยธานี ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่อง การให้บริการสมาชิกผ่านโทรศัพท์มือถือ แก่ กรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี กรรมการสมาคมฌาปนกิจ สอ.ครูอุทัยธานี กรรมการศูนย์ สส.อค. กรรมการศูนย์ สส.ชสอ.และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี.สอ.ครูอุทัยธานี / ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 10.00 น.
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการได้รับมอบหมายจากประธาน นำตัวแทนเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ศึกษาดูงาน การให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกทางโทรศัพท์มือถือ ณ สอ.ครูนครสวรรค์/ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี
 

Read more...

BigMeeting61

วันอังคารที่ 15 ม.ค.62 เวลา 20.00 น.

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.สมจิตต์ กะวะระพฤษ ข้าราชการบำนาญ อ.ทัพทัน ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี /ปชส. สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 

Read more...

BigMeeting61

14 ม.ค.62 เวลา 13.30 น.

นายบัญชา เสมากูล ผจก.สอ.ครูอุทัยธานี นำเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.อุทัยธานี จำนวน 370,000 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มอบให้ ณ รพ.อุทัยธานี / ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี 

Read more...

BigMeeting61

10 ม.ค.62 เวลา 14.00 น.

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผจก.พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูพิจิตร/ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี 

Read more...

BigMeeting61

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

Read more...

Bigcleaningday

24 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด นำโดยนายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน ประชุมชี้แจงเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 การเลือกกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ แก่กรรมการดำเนินงาน กรรมการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

Read more...

Bigcleaningday

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทำบุญครบรอบ ๖๐ ปี เปิดสำนักงานใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

Read more...

Bigcleaningday

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ  พร้อมด้วยกรรมการ ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1 

Read more...

Bigcleaningday

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

Read more...

Bigcleaningday

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ คณะกรรมการฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

Read more...

Bigcleaningday

ร้อยรักร่วมใจ สานสายใยสหกรณ์ งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ สงนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

Read more...

Bigcleaningday

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.อน.เขต2 อำเภอหนองฉาง 

Read more...

Bigcleaningday

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยมี โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

Read more...

Bigcleaningday

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับสมาชิก เรื่อง การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 61

Read more...

Bigcleaningday

2 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

Read more...