.

ตามที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ได้ทำประกันกับบริษัทมิตรแท้ ประกันภัย  
ทางตัวแทนบริษัทมิตรแท้ประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ ประกันเงินสดและประกันไฟ
ให้กับรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายเด็ดดวง  สุขสุวานนท์
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560