.

นายณัฐวุฒิ นกนวล กรรมการฯ มอบของที่ระลึก ให้กับธนาคารออมสิน
เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ธนาคารออมสินสาขาหนองฉาง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560