.

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยสหกรณ์

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2560 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี