.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ รองประธาน
นายสุชาติ กลัดสุข ที่ปรึกษา นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ครูอุทัยธานี
ไปต้อนรับ เป็นกำลังใจและมอบเงินสมทบ จำนวน 10,000 บาท
ให้ตูน บอดี้สแลม ตามโครงการ
" ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ "
ณ  บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์
วันที่ 12 ธค.60 เวลา 13.00 น.