.

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
หน่วยบริการสาขาหนองฉาง
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561