.

18 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุทัยธานี จำกัด
เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มความรู้ในวิชาชีพให้กับสมาชิก
เรื่อง การจัดทำวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21 ให้กับสมาชิกที่ให้ความสนใจจำนวน 500 คน
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี