.

24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานศูนย์ประสาน สส.ชสอ.อุทัยธานี
มอบหมายให้นายบัญชา เสมากูล กรรมการและผู้จัดการศูนย์ฯ
เป็นตัวแทน รับโล่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ดีเด่น
ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี