.

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบโล่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560/2561
ในงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด