.

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
รับโล่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ตัวแทนภาคเหนือ
ณ โรงแรมรามาการ์เด็น กทม.