.

21 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นำทีมกรรมการ และเจ้าหน้าที่
พบปะสมาชิกหน่วยผสมและบำนาญ
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี