.

26 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก อ.บ้านไร่  ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา