.

26 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.
นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก
อ.ห้วยคต  ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม