.

15 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย สว่างฯ กลุ่ม 3, ร.ร.บ้านคลองข่อย, ร.ร.บ้านหนองรัก, ร.ร.บ้านวังเกษตร, ร.ร.บ้านทุ่งมน, ร.ร.บ้านหนองเข้, ร.ร.บ่อยางวิทยา  
อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ)
ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา