.

15 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย สว่างฯ กลุ่ม 2, ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งสงบ, ร.ร.บ้านเขาทองหลาง, ร.ร.วัดวังบุญ, ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยาคม  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ)
ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม