.

19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธาน  
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย จนท.สพป.อน.1, ศธจ.อุทัยธานี, จนท.สหกรณ์ฯ, ร.ร.พุทธมงคลวิทยา, ร.ร.หนองเต่าวิทยา  
อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ)
ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1