.

19 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธาน  
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย เมือง กลุ่ม 1 , 2 ร.ร.อุทัยวิทยาคม  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ)
ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1