.

20 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ทัพทัน กลุ่ม 1 , 2 และ 3 ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์ ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคม
อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ)
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน