พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ภาคบ่าย

.

20 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  
นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย บำนาญ อ.ทัพทัน, บำนาญ อ.สว่างฯ
อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ)
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน