.

17 พ.ค.61 เวลา 17.00 น. นายบัญชาเสมากูล ผจก. พร้อม ด้วยจนท.สอ.อุทัยธานี
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ทำให้ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ สะอาดเรียบร้อยขึ้นมาก และครุภัณฑ์ที่เก็บมาจากหน่วยบริการฯ ก็เก็บให้พ้นจากความเปียกชื้นและปลวก เสร็จกิจกรรมก็เติมพลังเล็กน้อย
ขอบคุณน้อง ๆ สอ.อุทัยธานีที่ให้ความร่วมมืออย่างดี