.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2561