.

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ  พร้อมด้วยกรรมการ ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
วันที่ 25 ตุลาคม 2561