.

10 ม.ค.62 เวลา 14.00 น.

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผจก.พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูพิจิตร/ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี