.

14 ม.ค.62 เวลา 13.30 น.

นายบัญชา เสมากูล ผจก.สอ.ครูอุทัยธานี นำเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.อุทัยธานี จำนวน 370,000 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
มอบให้ ณ รพ.อุทัยธานี / ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี