.

วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 10.00 น.

นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการได้รับมอบหมายจากประธาน นำตัวแทนเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี
ศึกษาดูงาน การให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกทางโทรศัพท์มือถือ
ณ สอ.ครูนครสวรรค์/ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี
นี