.

วันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.

นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง /ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี