.

วันที่ 2 มี.ค.62 เวลา 09.00 น.

ประธานสมชัย  อำภา ประธาน สอ.ครูอุทัยธานี  ได้เชิญสมาชิกที่สมัครขอความช่วยเหลือกรณีค้างชำระ เงินไม่พอชำระ เงินเหลือไม่พอจับจ่ายในชีวิตประจำวันและอื่นๆ ที่ยื่นในชุดที่ 1 จำนวน 62 คน และผู้ค้ำประกัน รวมประมาณ 350 คน ประชุมเพื่อทำความเข้าให้ตรงกันว่า การช่วยเหลิอผู้กู้และผู้ค้ำในครั้งนี้เป็นการคืนความสุขให้กับสมาชิก โดยมีวิธีการเช่นนำหนี้ที่ค้างมารวมกับหนี้เก่าแล้วตั้งต้นส่งใหม่ รวมทุกสัญญาเป็นสัญญาเดียว ขยายงวดส่งชำระหนี้ การส่งเท่าที่ส่งได้แล้วไปหักปันผล เฉลี่ยคืนและอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าสมาชิกที่สมัครเข้ารับการช่วยเหลือครั้งแรกจำนวน 62 คน จะได้รับการช่วยเหลือทุกคน เมื่อเสร็จรุ่นนี้แล้วจะมีการช่วยเหลือในรุ่นต่อ ๆ ไป ณ ห้องอนุสรณ์ 60 ปี  สอ.ครูอุทัยธานี  สำหรับสิ่งที่น่าเสียดายคือสมาชิกที่ยื่นและผู้ค้ำมาประชุมประมาณ 200 คน ทั้งที่กรรมการมีความตั้งใจอย่างมากที่จะให้ความช่วยเหลือสมาชิก/ ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี