.


นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด
ศึกษาดูงาน สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด และ สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
วันที่ 9 - 11 พ.ค. 2562