.

 

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูลพบุรี 
จำกัด
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562