.

 

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
วันที่ 25 มิถุนายน 2562