.

 

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี