.

 

วันที่31 ต.ค. 2562
นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด