.

 

สอ.ครูอุทัยธานี เชิญ กกต.อุทัยธานี ทำการสาธิตการใช้เครื่องอิเล็คทรอนิคในการเลือกตั้ง
ซึ่งจะใช้จริงในการเลือกตั้งกรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2562
สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างดี