.


 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
วันที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 

 อ่านต่อ..  https://photos.app.goo.gl/vEzWN382ToskJ3AU6