.

วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 เวลา 11.00 น.

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ
พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูลพบุรี
นำโดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ประธาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่