.


การเตรียมการปรุะชุม การแข่งขันเปตอง และงานเลี้ยง ชมรมสหกรณ์ภาคเหนือ วันที่ 28 พ.ค. 53