.

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559