.

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย สหกรณ์
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2559
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ณ เมืองกาญจนบุรี  8 - 9 ตุลาคม 2559