.

ภาพกิจกรรม

IMG 4546

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด ศึกษาดูระบบงานสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

Read more...

IMG 4528

คณะกรรมการฯ ร่วมเปิดซองประกวดราคาประกันสินเชื่อ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

Read more...

IMG 4489

งานกิจกรรม 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

Read more...

IMG 4321

คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนา ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การใช้สิทธิทางกฎหมายของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร

Read more...

IMG 4279

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต1

Read more...

IMG 4103

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 4097

ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

Read more...

IMG 4008

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 3866

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

Read more...

IMG 3836

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

Read more...

IMG 3826

สมาชิก , คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันที่ 11 ธันวาคม 2558

Read more...

IMG 3735

ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี , โรงเรียนหนองฉางวิทยา , โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3729

นายบัญชา เสมากูล นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท ของสมาชิกผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3720

ผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ในวันแรกของการเปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3628

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

Read more...

IMG 3344

มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 3503

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more...

59274

สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

Read more...

IMG 3243

งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

Read more...

46095

คณะกรรมการฯ เข้าศึกษาข้อกฎหมายแล้วแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กับอาจารย์ปราโมทย์  สรวมนาม ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

Read more...