.

ภาพกิจกรรม

59274

สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

Read more...

IMG 3243

งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

Read more...

46095

คณะกรรมการฯ เข้าศึกษาข้อกฎหมายแล้วแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กับอาจารย์ปราโมทย์  สรวมนาม ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

Read more...

56034_resize.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 - 23  สิงหาคม 2558

Read more...

56034_resize.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำอาหารคาว และอาหารหวาน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16  ส.ค. 2558  ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more...

IMG 2977

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานจับรางวัล ฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค 2 ชั้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2941

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( พับกระดาษ ) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558

Read more...

IMG 2970

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2742

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายในการพบคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุทัยธานี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เมื่อวันพุธที่ 15 กรกณาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2695

การประชุมอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more...

IMG 2640

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนยฺ์แสดงสินค้า OTOP อุทัยธานี

Read more...

IMG 2535

นายธวัช  จิตรชอบค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รับโล่ห์รางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น สาขานักปฏิบัติการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more...

IMG 2546

คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more...

IMG 2609

คณะกรรมการฯ และผู้จัดการ ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญากู้เงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อมาบริการสมาชิก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

Read more...

IMG 2489

สพป.อน.เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ผอ.ศักดา แสงทอง พบเพื่อนครูอำเภอเมือง ได้เชิญ ผจก.ธวัช จิตรชอบค้า ชี้แจงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2470

 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

Read more...

IMG 2403

นายบัญชา เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และคณะกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ. และ สสอค.ให้กับทายาทสมาชิก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

Read more...

IMG 2368

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

Read more...

IMG 2381

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

Read more...

IMG 2251

 นายสมชัย อำภา ประธานกรรมการฯ และ นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...