.

ภาพกิจกรรม

IMG 3735

ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี , โรงเรียนหนองฉางวิทยา , โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3729

นายบัญชา เสมากูล นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท ของสมาชิกผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3720

ผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ในวันแรกของการเปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3628

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

Read more...

IMG 3344

มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 3503

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more...

59274

สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

Read more...

IMG 3243

งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

Read more...

46095

คณะกรรมการฯ เข้าศึกษาข้อกฎหมายแล้วแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กับอาจารย์ปราโมทย์  สรวมนาม ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

Read more...

56034_resize.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 - 23  สิงหาคม 2558

Read more...

56034_resize.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำอาหารคาว และอาหารหวาน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16  ส.ค. 2558  ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more...

IMG 2977

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานจับรางวัล ฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค 2 ชั้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2941

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( พับกระดาษ ) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558

Read more...

IMG 2970

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2742

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายในการพบคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุทัยธานี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เมื่อวันพุธที่ 15 กรกณาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2695

การประชุมอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more...

IMG 2640

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนยฺ์แสดงสินค้า OTOP อุทัยธานี

Read more...

IMG 2535

นายธวัช  จิตรชอบค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รับโล่ห์รางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น สาขานักปฏิบัติการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more...

IMG 2546

คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more...

IMG 2609

คณะกรรมการฯ และผู้จัดการ ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญากู้เงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อมาบริการสมาชิก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

Read more...