.

ภาพกิจกรรม

IMG 4321

คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนา ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การใช้สิทธิทางกฎหมายของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร

Read more...

IMG 4279

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต1

Read more...

IMG 4103

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 4097

ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

Read more...

IMG 4008

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 3866

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

Read more...

IMG 3836

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

Read more...

IMG 3826

สมาชิก , คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันที่ 11 ธันวาคม 2558

Read more...

IMG 3735

ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี , โรงเรียนหนองฉางวิทยา , โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3729

นายบัญชา เสมากูล นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท ของสมาชิกผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3720

ผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ในวันแรกของการเปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

Read more...

IMG 3628

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

Read more...

IMG 3344

มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 3503

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more...

59274

สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

Read more...

IMG 3243

งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

Read more...

46095

คณะกรรมการฯ เข้าศึกษาข้อกฎหมายแล้วแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กับอาจารย์ปราโมทย์  สรวมนาม ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

Read more...

56034_resize.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 - 23  สิงหาคม 2558

Read more...

56034_resize.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำอาหารคาว และอาหารหวาน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16  ส.ค. 2558  ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more...

IMG 2977

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานจับรางวัล ฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค 2 ชั้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...