.

ภาพกิจกรรม

IMG 5248

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤภาคม 2559

Read more...

IMG 5149

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบเพื่อนสมาชิก เขต 1 เดือนพฤษภาคม 2559

Read more...

IMG 5145

บริการสมาชิกนอกสถานที่

Read more...

IMG 5143

ธนาคารออมสิน เยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

Read more...

IMG 5098

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559

Read more...

IMG 5003

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

Read more...

IMG 5000

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามทำประกันสินเชื่อกับบริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัดมหาชน

Read more...

IMG 4989

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

Read more...

IMG 4774

งานมุฑิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.อน. เขต 2

Read more...

IMG 4624

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

Read more...

IMG 4600

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ณ ภูเรือรีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559

Read more...

IMG 4546

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด ศึกษาดูระบบงานสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

Read more...

IMG 4528

คณะกรรมการฯ ร่วมเปิดซองประกวดราคาประกันสินเชื่อ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

Read more...

IMG 4489

งานกิจกรรม 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

Read more...

IMG 4321

คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนา ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การใช้สิทธิทางกฎหมายของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร

Read more...

IMG 4279

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต1

Read more...

IMG 4103

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 4097

ประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

Read more...

IMG 4008

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 3866

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

Read more...