.

ภาพกิจกรรม

IMG 2039

 นำเสนอนวัตกรรม โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

Read more...

IMG 1963

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

Read more...

IMG 1940

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานระบบบัตรคิวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

Read more...

IMG 1920

นายบัญชา เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และคณะกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ  สส.ชสอ. ให้กับทายาทสมาชิก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

Read more...

IMG 1814

นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการฯ นำเสนอผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่

Read more...

27566

รองประธานฯ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมอวยพรปีใหม่ นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผู้อำนวยการ สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 1706

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 1556

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557

Read more...

IMG 1422

มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 1344

สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

Read more...

IMG 1265

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more...

IMG 1003

การประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more...

IMG 0929

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

Read more...

IMG 0903

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ แพสะแกกรัง กู๊ดวิว

Read more...

IMG 0734

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำอาหารคาว และอาหารหวาน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27-28  ก.ย. 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more...

IMG 0707

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู
งานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2557

Read more...

IMG 0498

การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557

Read more...

IMG 0560

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( พับกระดาษ ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20 - 21 ก.ย. 2557 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 

Read more...

IMG 0446

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 13 - 14 ก.ย. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 0325

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ส.ค. 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี

Read more...