.

ภาพกิจกรรม

IMG 9414

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9341

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9207

พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด สาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

Read more...

IMG 9072

งานมุทิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 8956

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่งนักการภารโรง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

Read more...

IMG 8730

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

Read more...

IMG 8628 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัดสาขาบึงสามพัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาการจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาหนองฉาง

Read more...

IMG 8564 นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ. สำนักงานุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

Read more...

IMG 8299 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 8186 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา วันที่ 21 ธันวาคม 2556

Read more...

IMG 8001 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7802 การอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ว.13 ผลงานเชิงประจักษ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสะแกรกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 7708 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7699 สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7438 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more...

IMG 7403 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7158 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วิเคราะห์สภาพองค์กร ปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง

Read more...

ศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา ประธานกรรมการเข้าศึกษาดูงานและการให้บริการสมาชิก ที่ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

Read more...