.

ภาพกิจกรรม

IMG 9502

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอทัพทัน กลุ่ม 1,2,3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9451

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอเมือง กลุ่ม 1,2,3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9414

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9341

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9207

พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด สาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

Read more...

IMG 9072

งานมุทิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 8956

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่งนักการภารโรง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

Read more...

IMG 8730

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

Read more...

IMG 8628 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัดสาขาบึงสามพัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาการจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาหนองฉาง

Read more...

IMG 8564 นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ. สำนักงานุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

Read more...

IMG 8299 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 8186 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา วันที่ 21 ธันวาคม 2556

Read more...

IMG 8001 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7802 การอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ว.13 ผลงานเชิงประจักษ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสะแกรกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 7708 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7699 สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7438 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more...

IMG 7403 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

Read more...