.

ภาพกิจกรรม

IMG 3221 200 ผอ.พัลลภ  มาแก้ว ประธานฝ่ายสวัสดิการและสังคม และคณะกรรมการฯ มอบไม้มงคล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3214 200 นายธวัช  ธัญญกรรม นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท ของสมาชิกผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3188 200 พิธีมอบเทียนจำนำพรรษา และไม้มงคลในเทศกาลเข้าพรรษา 2556   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์  ครูอุทัยธานี จำกัด โดยมี ประธานสมชัย  อำภา เป็นผู้มอบให้กับตัวแทน  ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3170 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ก.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 2940 200 สหกรณ์ฯ ติดตั้งป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสมาชิกทราบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

Read more...

IMG 2923 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก เจ้าหน้าที่ สพป.อน.เขต 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 2907 200 สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามให้ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด กู้เงิน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

Read more...

IMG 2787 200 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาประชุมใหญ่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

Read more...

IMG 2766 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.อุทัยวิทยาคม, ร.ร.พุทธมงคลวิทยา และ ร.ร.หนองเต่าวิทยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

Read more...

IMG 2685 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.ห้วยคต 1,2, ร.ร.ห้วยคตพิทยา, อบต.และเทศบาลในอำเภอ.ห้วยคต วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม

Read more...

IMG 2633 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ผู้รับบำนาญ อำเภอหนองฉาง, อำเภอห้วยคต, อำเภอลานสัก, อำเภอบ้านไร่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 2622 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ผู้รับบำนาญ อำเภอทัพทัน และ อำเภอสว่างอารมณ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน

Read more...

IMG 2566 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ผู้รับบำนาญ อำเภอเมือง และ อำเภอหนองขาหย่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 2541 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.สว่างอารมณ์ 1,2,3, ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยา, ร.ร.บ่อยางวิทยา, อบต.และเทศบาลในอำเภอ.สว่างอารมณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ร.ร.อนุบาลสว่างอารมณ์

Read more...

IMG 2517 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.เมือง 1,2,3,  อบต.ในอำเภอ.เมือง วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 2473 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.ทัพทัน 1,2,3, ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์, ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคม, อบต.และเทศบาลใน อ.ทัพทัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์

Read more...

IMG 2456 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.หนองขาหย่าง 1,2, ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา, อบต.และเทศบาลใน อ.หนองขาหย่าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 2434 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.ลานสัก 1,2,3, ร.ร.ลานสักวิทยา, ร.ร.ร่องตาทีวิทยา, อบต.และเทศบาลใน อ.ลานสัก วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม อำเภอลานสัก

Read more...

IMG 2414 คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม   2556

Read more...

IMG 2323 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.หนองฉาง 1,3, สพป.อน.เขต 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...