.

ภาพกิจกรรม

IMG 9902

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย อำเภอห้วยคต กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2, อบต.อำเภอห้วยคต, โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม, โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์, ผู้รับบำนาญ อำเภอห้วยคต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

Read more...

IMG 9876

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผู้รับบำนาญ อำเภอหนองฉาง, ผู้รับบำนาญ จนท.สพป.อน.เขต 2, ผู้รับบำนาญ สามัญ เขต 2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 9853

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผู้รับบำนาญ อำเภอสว่างอารมณ์, ผู้รับบำนาญ อำเภอทัพทัน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

Read more...

IMG 9809

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผู้รับบำนาญ อำเภอเมือง, ผู้รับบำนาญ จนท.สพป.อน.เขต 1, สพป.อุทัยธานี เขต 1 , หน่วยสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 9802

ตัวแทนบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) เซ็นสัญญาประกันเงินกู้กับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9744

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าร่วมการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 2556 วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

Read more...

IMG 9608

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอหนองฉาง เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 9575

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน

Read more...

IMG 9535

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง

Read more...

IMG 9502

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอทัพทัน กลุ่ม 1,2,3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9451

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอเมือง กลุ่ม 1,2,3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9414

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9341

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9207

พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด สาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

Read more...

IMG 9072

งานมุทิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 8956

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่งนักการภารโรง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

Read more...

IMG 8730

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

Read more...

IMG 8628 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัดสาขาบึงสามพัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาการจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาหนองฉาง

Read more...

IMG 8564 นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ. สำนักงานุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

Read more...

IMG 8299 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...