.

ภาพกิจกรรม

พบสมาชิก

10 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย หนองขาหย่างกลุ่ม 1, 2, ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา, ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย, บำนาญ อ.หนองขาหย่าง  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี

Read more...

พบสมาชิก

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

พบสมาชิก

26 มี.ค.61 เวลา 13.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก อ.ห้วยคต  ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

Read more...

พบสมาชิก

26 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก อ.บ้านไร่  ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

Read more...

พบสมาชิก

22 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทึมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิกเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบคำถาม ขัอข้องใจสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนเมืองการุ้ง

Read more...

พบสมาชิก

22 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทึมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิกเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบคำถาม ขัอข้องใจสมาชิก ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

Read more...

พบสมาชิก

21 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นำทีมกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกหน่วยผสมและบำนาญ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รับโล่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ตัวแทนภาคเหนือ ณ โรงแรมรามาการ์เด็น กทม.

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับมอบโล่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560/2561 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานศูนย์ประสาน สส.ชสอ.อุทัยธานี มอบหมายให้นายบัญชา เสมากูล กรรมการและผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นตัวแทน รับโล่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

18 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มความรู้ในวิชาชีพให้กับสมาชิก เรื่อง การจัดทำวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21 ให้กับสมาชิกที่ให้ความสนใจจำนวน 500 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

สอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่ง ยาม และ ภารโรง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 28 มกราคม 2561

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วยบริการสาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเครือข่ายสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

17122560_05.jpg

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ชี้แจงการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด แก่ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอทัพทัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน วันที่ 17 ธันวาคม 2560

Read more...

495239.jpg

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการของสหกรณ์ สมาคมฌาปนกิจและศูนย์ สส.อค. ศูนย์ สส.ชสอ.แก่ชมรมบำนาญ อ.หนองขาหย่าง ณ ห้องประชุม สกสค.อุทัยธานี วันที่ 14 ธันวาคม 2560

Read more...

IMG_0169.JPG

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ รองประธาน นายสุชาติ กลัดสุข ที่ปรึกษา นายบัญชา เสมากูลผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ครูอุทัยธานี ไปต้อนรับ เป็นกำลังใจและมอบเงินสมทบ จำนวน 10,000 บาท ให้ตูน บอดี้สแลม ตามโครงการ " ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ ณ  บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ วันที่ 12 ธค.60 เวลา 13.00 น.

Read more...

IMG_9760

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ยินดีต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายบัญชา  เสมากูล เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

Read more...

IMG 9383

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

Read more...