.

ภาพกิจกรรม

Bigcleaningday

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ คณะกรรมการฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

Read more...

Bigcleaningday

ร้อยรักร่วมใจ สานสายใยสหกรณ์ งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ สงนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

Read more...

Bigcleaningday

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.อน.เขต2 อำเภอหนองฉาง 

Read more...

Bigcleaningday

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยมี โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

Read more...

Bigcleaningday

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับสมาชิก เรื่อง การทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 61

Read more...

Bigcleaningday

2 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

Read more...

Bigcleaningday

7 มิ.ย.61 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน มอบหมายให้นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์โรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Read more...

พบสมาชิก

20 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย บำนาญ อ.ทัพทัน, บำนาญ อ.สว่างฯ อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน

Read more...

พบสมาชิก

20 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ทัพทัน กลุ่ม 1 , 2 และ 3 ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์ ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคม อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน

Read more...

พบสมาชิก

19 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย เมือง กลุ่ม 1 , 2 ร.ร.อุทัยวิทยาคม  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1

Read more...

พบสมาชิก

19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย จนท.สพป.อน.1, ศธจ.อุทัยธานี, จนท.สหกรณ์ฯ, ร.ร.พุทธมงคลวิทยา, ร.ร.หนองเต่าวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1

Read more...

Bigcleaningday

17 พ.ค.61 เวลา 17.00 น. นายบัญชาเสมากูล ผจก. พร้อม ด้วยจนท.สอ.อุทัยธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ทำให้ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ สะอาดเรียบร้อยขึ้นมาก และครุภัณฑ์ที่เก็บมาจากหน่วยบริการฯ ก็เก็บให้พ้นจากความเปียกชื้นและปลวก เสร็จกิจกรรมก็เติมพลังเล็กน้อย ขอบคุณน้อง ๆ สอ.อุทัยธานีที่ให้ความร่วมมืออย่างดี

Read more...

พบสมาชิก

15 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย สว่างฯ กลุ่ม 2, ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งสงบ, ร.ร.บ้านเขาทองหลาง, ร.ร.วัดวังบุญ, ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยาคม  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

Read more...

พบสมาชิก

14 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ลานสัก กลุ่ม 1, ร.ร.ลานสักวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนลานสักวิทยา

Read more...

พบสมาชิก

15 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย สว่างฯ กลุ่ม 3, ร.ร.บ้านคลองข่อย, ร.ร.บ้านหนองรัก, ร.ร.บ้านวังเกษตร, ร.ร.บ้านทุ่งมน, ร.ร.บ้านหนองเข้, ร.ร.บ่อยางวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา

Read more...

พบสมาชิก

14 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ลานสัก กลุ่ม 3  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนบ้านเขาวง

Read more...

พบสมาชิก

11 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ลานสัก กลุ่ม 2, ร.ร.ร่องตาทีวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก

Read more...

พบสมาชิก

10 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย หนองขาหย่างกลุ่ม 1, 2, ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา, ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย, บำนาญ อ.หนองขาหย่าง  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี

Read more...

พบสมาชิก

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

พบสมาชิก

26 มี.ค.61 เวลา 13.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก อ.ห้วยคต  ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

Read more...