.

ภาพกิจกรรม

พบสมาชิก

19 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย เมือง กลุ่ม 1 , 2 ร.ร.อุทัยวิทยาคม  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1

Read more...

พบสมาชิก

19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย จนท.สพป.อน.1, ศธจ.อุทัยธานี, จนท.สหกรณ์ฯ, ร.ร.พุทธมงคลวิทยา, ร.ร.หนองเต่าวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1

Read more...

Bigcleaningday

17 พ.ค.61 เวลา 17.00 น. นายบัญชาเสมากูล ผจก. พร้อม ด้วยจนท.สอ.อุทัยธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ทำให้ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ สะอาดเรียบร้อยขึ้นมาก และครุภัณฑ์ที่เก็บมาจากหน่วยบริการฯ ก็เก็บให้พ้นจากความเปียกชื้นและปลวก เสร็จกิจกรรมก็เติมพลังเล็กน้อย ขอบคุณน้อง ๆ สอ.อุทัยธานีที่ให้ความร่วมมืออย่างดี

Read more...

พบสมาชิก

15 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย สว่างฯ กลุ่ม 2, ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งสงบ, ร.ร.บ้านเขาทองหลาง, ร.ร.วัดวังบุญ, ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยาคม  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

Read more...

พบสมาชิก

14 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ลานสัก กลุ่ม 1, ร.ร.ลานสักวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนลานสักวิทยา

Read more...

พบสมาชิก

15 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย สว่างฯ กลุ่ม 3, ร.ร.บ้านคลองข่อย, ร.ร.บ้านหนองรัก, ร.ร.บ้านวังเกษตร, ร.ร.บ้านทุ่งมน, ร.ร.บ้านหนองเข้, ร.ร.บ่อยางวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา

Read more...

พบสมาชิก

14 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ลานสัก กลุ่ม 3  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนบ้านเขาวง

Read more...

พบสมาชิก

11 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย ลานสัก กลุ่ม 2, ร.ร.ร่องตาทีวิทยา  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก

Read more...

พบสมาชิก

10 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน  นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วย หนองขาหย่างกลุ่ม 1, 2, ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา, ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย, บำนาญ อ.หนองขาหย่าง  อื่นๆ(อบต., กศน., บำนาญ, เอกชน, พนง.ราชการ , ลูกจ้างประจำ) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี

Read more...

พบสมาชิก

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

พบสมาชิก

26 มี.ค.61 เวลา 13.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก อ.ห้วยคต  ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

Read more...

พบสมาชิก

26 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทีมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิก อ.บ้านไร่  ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

Read more...

พบสมาชิก

22 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทึมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิกเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบคำถาม ขัอข้องใจสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนเมืองการุ้ง

Read more...

พบสมาชิก

22 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำทึมกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พบปะสมาชิกเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบคำถาม ขัอข้องใจสมาชิก ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

Read more...

พบสมาชิก

21 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นำทีมกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิกหน่วยผสมและบำนาญ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รับโล่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ตัวแทนภาคเหนือ ณ โรงแรมรามาการ์เด็น กทม.

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับมอบโล่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560/2561 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานศูนย์ประสาน สส.ชสอ.อุทัยธานี มอบหมายให้นายบัญชา เสมากูล กรรมการและผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นตัวแทน รับโล่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

18 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มความรู้ในวิชาชีพให้กับสมาชิก เรื่อง การจัดทำวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21 ให้กับสมาชิกที่ให้ความสนใจจำนวน 500 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

สอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่ง ยาม และ ภารโรง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 28 มกราคม 2561

Read more...