.

ภาพกิจกรรม

เครือข่ายสมาชิก

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วยบริการสาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

Read more...

เครือข่ายสมาชิก

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเครือข่ายสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

17122560_05.jpg

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ชี้แจงการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด แก่ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอทัพทัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน วันที่ 17 ธันวาคม 2560

Read more...

495239.jpg

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการของสหกรณ์ สมาคมฌาปนกิจและศูนย์ สส.อค. ศูนย์ สส.ชสอ.แก่ชมรมบำนาญ อ.หนองขาหย่าง ณ ห้องประชุม สกสค.อุทัยธานี วันที่ 14 ธันวาคม 2560

Read more...

IMG_0169.JPG

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ รองประธาน นายสุชาติ กลัดสุข ที่ปรึกษา นายบัญชา เสมากูลผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ครูอุทัยธานี ไปต้อนรับ เป็นกำลังใจและมอบเงินสมทบ จำนวน 10,000 บาท ให้ตูน บอดี้สแลม ตามโครงการ " ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ ณ  บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ วันที่ 12 ธค.60 เวลา 13.00 น.

Read more...

IMG_9760

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ยินดีต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายบัญชา  เสมากูล เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

Read more...

IMG 9383

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

Read more...

IMG 9189

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยสหกรณ์งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2560 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

Read more...

img070960 11

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมงานทำบุญฉลองอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

Read more...

IMG 9189

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

Read more...

S 14426138

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 2-3 กันยายน 2560

Read more...

newboss 12

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประชุมคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีคนใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

Read more...

IMG 9159

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 9083

การจับคูปอง "ออมทรัพย์ดี มีโชค" (ครั้งที่ 1) วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 9072

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

Read more...

68535

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายสมชาย  เสมากูล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ร่วมลงนามข้อตกลง MOU เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2560

Read more...

IMG 4872

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตรการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย จ.นครปฐม วันที่ 24 มิถุนายน 2560

Read more...

IMG 8951

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

Read more...

IMG 8917

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยฯ ร้อยดวงใจ ถวายดอกไม้จันทน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...