.

ภาพกิจกรรม

IMG 4872

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตรการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย จ.นครปฐม วันที่ 24 มิถุนายน 2560

Read more...

IMG 8951

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

Read more...

IMG 8917

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยฯ ร้อยดวงใจ ถวายดอกไม้จันทน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 8910

การอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

มอบของที่ระลึก

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

Read more...

IMG 8844

การประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.อน.เขต 2 อ.หนองฉาง

Read more...

IMG 8797

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Read more...

IMG 8773

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 25600

Read more...

IMG 8658

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ได้รับรางวัล ศูนย์ประสานงาน "ดีเด่น" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

Read more...

22594

นายณัฐวุฒิ นกนวล กรรมการฯ มอบของที่ระลึก ให้กับธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ธนาคารออมสินสาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

Read more...

376881

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รับมอบประกาศนียบัตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ (ชั้น ๑) แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

S 2932742

คณะกรรมการฯ ร่วมเปิดซองประกวดราคาประกันสินเชื่อ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

S 2359298

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ตรวจการก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

IMG 2808

ตามที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ได้ทำประกันกับบริษัทมิตรแท้ ประกันภัย  ทางตัวแทนบริษัทมิตรแท้ประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ ประกันเงินสดและประกันไฟ ให้กับรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายเด็ดดวง  สุขสุวานนท์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

IMG 8366

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น.

Read more...

IMG 8209

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 7945

ได้ฤกษ์งามยามดี คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี บอกกล่าวเจ้าที่ เพื่อตอกเสาเข็มต้นแรก จากทั้งหมด152ต้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

Read more...

IMG 7662

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

Read more...

IMG 7397

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย สหกรณ์ งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2559 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ เมืองกาญจนบุรี  8 - 9 ตุลาคม 2559

Read more...

IMG 5808

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี และประเภทคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
จำกัด

Read more...