.

ภาพกิจกรรม

IMG 4808 200 ตัวแทนบริษัทสหประกันฯมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มให้แก่รองประธานสหกรณ์ฯครูอุทัยธานี จำกัด นายธวัช ธัญญกรรมไว้เป็นหลักฐานพร้อมมอบประกันเงินสด และประกันอัคคีภัยสำนักงานสหกรณ์ฯไว้เป็นหลักฐานสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 54

Read more...

ssot21-02-54 200 นายธวัช  ธัญญกรรม รองประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สาขาอุทัยธานี มอบเงินให้กับทายาทของ นายเฉลียว เหมะ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเสียชีวิตเป็นรายที่ 3 ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวน 600,000 บาท

Read more...

IMG 4379 200 ตู้ ATM ธนาคารนครหลวง และ ธนาคารกรุงไทย ได้ติดตั้งไว้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯและบุคคลทั่วไป ณ หน้า ที่ทำการ สพป.อน.เขต 1 เชิญทุกท่านใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...

IMG 4335 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทำการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Read more...

12-01-54 200 นายธวัช ธัญญกรรม รองประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สาขาอุทัยธานี มอบเงินสงเคราะห์ศพจำนวนเงิน 600,000 บาท ให้กับภรรยาของนายบังอาจ บำรุงศรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

Read more...

IMG 4151 200 พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และ คณะ  ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

Read more...

IMG 4053 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554

Read more...

MEETING-54 48 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

Giveflower 200 ประธานฯและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ปม.)

Read more...

IMG 3443 200 นางสมลักษณ์ อบอาย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มอบนาฬิกาดิจิตอลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

Read more...

IMG 3437 200 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 53 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553

Read more...

ATMScib 1 200 ตู้ATMธนาคารนครหลวงไทยเปิดให้บริการแล้ว ที่หน้า สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read more...

Kruthai2 คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอท.)ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพจำนวน 600,000 บาทให้กับทายาทของนายเอื้อน  ยิ้มพักตร์ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอท.) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 53

Read more...

BossAward ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นายธวัช จิตรชอบค้า รับโล่รางวัลการระดมเงินฝาก เนื่องในเดือนแห่งการออมทรัพย์ทั่วประเทศจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤจิกายน 2553 ที่ อิมเพคเมืองทองธานี

Read more...

DSCN2895 600 สพป.อุทัยธานีเขต 1 ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และธนาคารกรุงไทย เปิดบริการตู้ ATM บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่หน้าสพป.อุทัยธานีเขต 1 เริ่มใช้ได้

Read more...

kruthai1 นายธวัช  ธัญญกรรม อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย มอบเงินให้กับทายาทของ นายเอื้อน  ยิ้มพักตร์ สมาชิกสมาคมฯซึ่งเสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวน 600,000 บาท

Read more...

Donation08-10-53 200 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 15-17 ตุลาคม 2553 ณ รีแลกซ์สไมล์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

Read more...

Donation08-10-53 200 นายสิทธิศักดิ์  ชาติบุตร กรรมการสมาคมฯมอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของ นางสมพงษ์ พงษ์เขตรกิจ สมาชิกสมาคมฯที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 53

Read more...

MonthOfSaving 200 มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด เดือนแห่งการออม

Read more...

Meet25-09-53-7 - 200 การพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 25,27 ก.ย. 2553 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป. เขต 1

Read more...