.

ภาพกิจกรรม

DSCN2895 600 สพป.อุทัยธานีเขต 1 ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และธนาคารกรุงไทย เปิดบริการตู้ ATM บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่หน้าสพป.อุทัยธานีเขต 1 เริ่มใช้ได้

Read more...

kruthai1 นายธวัช  ธัญญกรรม อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย มอบเงินให้กับทายาทของ นายเอื้อน  ยิ้มพักตร์ สมาชิกสมาคมฯซึ่งเสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวน 600,000 บาท

Read more...

Donation08-10-53 200 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 15-17 ตุลาคม 2553 ณ รีแลกซ์สไมล์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

Read more...

Donation08-10-53 200 นายสิทธิศักดิ์  ชาติบุตร กรรมการสมาคมฯมอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของ นางสมพงษ์ พงษ์เขตรกิจ สมาชิกสมาคมฯที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 53

Read more...

MonthOfSaving 200 มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด เดือนแห่งการออม

Read more...

Meet25-09-53-7 - 200 การพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 25,27 ก.ย. 2553 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป. เขต 1

Read more...

ActiviryFelicitate53-12 สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ได้กำหนดให้มีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีข้าราชการ สพป.อน.เขต 1 และ คณะกรรมการฯ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมลงนามถวายพระพร

Read more...

ActivityCultivation53-16 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร (ปลูกพืชไร้ดิน และ ทำปุ๋ยชีวภาพ ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 25 - 26 ก.ย. 53 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Read more...

ActivityMirror53-32 การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านอุตสาหกรรม (การทำกรอบรูปเคลือบเย็นและกัดกระจก) โดยสหกรณ์ออมอรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  วันที่18-19 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

Read more...

ActivityJubpa53-79  200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( ผูกผ้าประดับ และ ตกแต่ง ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 11 - 12 ก.ย. 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

MeetPinsionNongchang09-08-53 11 สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกบำนาญ ปี 2553 อำเภอบ้านไร่/อำเภอห้วยคต วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนเมืองการุ้ง

Read more...

MeetPinsionNongchang09-08-53 11 พบเพื่อนสมาชิกบำนาญ ปี 2553 อำเภอหนองฉาง/อำเภอลานสัก วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

MeetLansak06-08-53 16 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกอำเภอลานสัก ปี 2553  วันที่ 6 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลานสักวิทยาคม

Read more...

WelcomeSurath6-08-53 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ยินดีต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553

Read more...

MeetHouykod05-08-53 18 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกสังกัดอำเภอห้วยคต ปี 2553  วันที่ 5 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

Read more...

MeetPension05-08-53 1 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกบำนาญสังกัดอำเภอสว่าง/อำเภอทัพทัน ปี 2553  วันที่ 5 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทัพทัน

Read more...

MeetNongchang4-08-53 20 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกสังกัดหน่วยหนองฉาง ปี 2553  วันที่ 4 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉาง

Read more...

MeetArea04-08-53 9 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกโรงเรียนสังกัดกองการศึกษา ปี 2553  วันที่ 4 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

Read more...

MeetPension03-08-53 8 สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกบำนาญ ปี 2553 อำเภอเมือง/อำเภอหนองขาหย่าง วันที่ 3 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพท.อุทัยธานี เขต1

Read more...

meetbanrai 30-07-53 27 ประชุมสัญจรพบเพื่อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี<br> สังกัดหน่วย อ.บ้านไร่ วันที่ 30 ก.ค. 53

Read more...