.

ภาพกิจกรรม

Meet 17-06-53 11 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อชี้แจงการทำหนังสือยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ และการทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

30-05-53-32 การประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ วันที่ 30 พ.ค. 53

Read more...

29-05-53-29 การประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ วันที่ 29 พ.ค. 53

Read more...

28-05-53-27 การเตรียมการปรุะชุม การแข่งขันเปตอง และงานเลี้ยง ชมรมสหกรณ์ภาคเหนือ วันที่ 28 พ.ค. 53

Read more...

Mcremation 06 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคาฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

Udon04 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี วันที่ 3 - 5 พ.ค. 2553

Read more...

nongkay11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย วันที่ 3 - 5 พ.ค. 2553

Read more...

DSCF7753 ภาพกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกอวุโส ประจำปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2553

Read more...