.

ภาพกิจกรรม

MeetNongchang4-08-53 20 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกสังกัดหน่วยหนองฉาง ปี 2553  วันที่ 4 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉาง

Read more...

MeetArea04-08-53 9 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิกโรงเรียนสังกัดกองการศึกษา ปี 2553  วันที่ 4 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

Read more...

MeetPension03-08-53 8 สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกบำนาญ ปี 2553 อำเภอเมือง/อำเภอหนองขาหย่าง วันที่ 3 ส.ค. 53 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพท.อุทัยธานี เขต1

Read more...

meetbanrai 30-07-53 27 ประชุมสัญจรพบเพื่อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี<br> สังกัดหน่วย อ.บ้านไร่ วันที่ 30 ก.ค. 53

Read more...

Meet 28-07-53 796 สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยวิทยาลัยเทคนิค วันที่ 28 ก.ค. 53

Read more...

award 28-07-53 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ สหกรณ์มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2553 วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

Read more...

show 23-07-53 6 โครงการทำบุญแห่เทียน งดเหล้า เข้าพรรษา 2553 ครั้งที่ 2 ณ สพท.อน.เขต 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

Read more...

8-07-53-13 สพท./ สหกรณ์ พบเพื่อนสมาชิก

Read more...

Meet 17-06-53 11 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อชี้แจงการทำหนังสือยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ และการทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

30-05-53-32 การประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ วันที่ 30 พ.ค. 53

Read more...

29-05-53-29 การประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ วันที่ 29 พ.ค. 53

Read more...

28-05-53-27 การเตรียมการปรุะชุม การแข่งขันเปตอง และงานเลี้ยง ชมรมสหกรณ์ภาคเหนือ วันที่ 28 พ.ค. 53

Read more...

Mcremation 06 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคาฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

Udon04 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี วันที่ 3 - 5 พ.ค. 2553

Read more...

nongkay11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย วันที่ 3 - 5 พ.ค. 2553

Read more...

DSCF7753 ภาพกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกอวุโส ประจำปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 9 เมษายน 2553

Read more...