.

ภาพกิจกรรม

S 14426138

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 2-3 กันยายน 2560

Read more...

newboss 12

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประชุมคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีคนใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

Read more...

IMG 9159

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 9083

การจับคูปอง "ออมทรัพย์ดี มีโชค" (ครั้งที่ 1) วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 9072

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

Read more...

68535

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายสมชาย  เสมากูล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ร่วมลงนามข้อตกลง MOU เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2560

Read more...

IMG 4872

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตรการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย จ.นครปฐม วันที่ 24 มิถุนายน 2560

Read more...

IMG 8951

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

Read more...

IMG 8917

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยฯ ร้อยดวงใจ ถวายดอกไม้จันทน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 8910

การอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

มอบของที่ระลึก

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

Read more...

IMG 8844

การประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.อน.เขต 2 อ.หนองฉาง

Read more...

IMG 8797

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Read more...

IMG 8773

งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 25600

Read more...

IMG 8658

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ได้รับรางวัล ศูนย์ประสานงาน "ดีเด่น" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

Read more...

22594

นายณัฐวุฒิ นกนวล กรรมการฯ มอบของที่ระลึก ให้กับธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ธนาคารออมสินสาขาหนองฉาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

Read more...

376881

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี รับมอบประกาศนียบัตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ (ชั้น ๑) แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

S 2932742

คณะกรรมการฯ ร่วมเปิดซองประกวดราคาประกันสินเชื่อ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

S 2359298

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ตรวจการก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

IMG 2808

ตามที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ได้ทำประกันกับบริษัทมิตรแท้ ประกันภัย  ทางตัวแทนบริษัทมิตรแท้ประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ ประกันเงินสดและประกันไฟ ให้กับรองผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายเด็ดดวง  สุขสุวานนท์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...