.

ภาพกิจกรรม

228773

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การทำบายศรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

224654

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การวาดภาพระบายสี วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ฯ และ ห้องประชุมสพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 5575

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Read more...

IMG 5539

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การทำสบู่ น้ำยาล้างจาน วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 29 19062559

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การจับผ้า ผูกผ้า วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 17

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร การทำอาหารคาวหวาน วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Read more...

IMG 5307

นายเด็ดดวง สุขสุวานนท์ รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบทุนให้กับสหกรณ์โรงเรียน โครงการจัดงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...

DSC00228

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร หนึ่งไร่หนึ่งแสน สาย A วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559 

Read more...

IMG20160604114735

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หลักสูตร หนึ่งไร่หนึ่งแสน สาย B วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2559 

Read more...

IMG 5248

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤภาคม 2559

Read more...

IMG 5149

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบเพื่อนสมาชิก เขต 1 เดือนพฤษภาคม 2559

Read more...

IMG 5145

บริการสมาชิกนอกสถานที่

Read more...

IMG 5143

ธนาคารออมสิน เยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

Read more...

IMG 5098

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559

Read more...

IMG 5003

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มาเข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

Read more...

IMG 5000

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามทำประกันสินเชื่อกับบริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัดมหาชน

Read more...

IMG 4989

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

Read more...

IMG 4774

งานมุฑิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.อน. เขต 2

Read more...

IMG 4624

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

Read more...

IMG 4600

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 ณ ภูเรือรีสอร์ท จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559

Read more...